Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2012

Play fullscreen
Kurde! Stary! :D
Reposted fromMyszkinowa Myszkinowa viavindurinn vindurinn

April 25 2012

4208 0146 500
Reposted by456Tycja
4204 dc78 500
Reposted byfotofob456
4198 534d 500
4192 5e90 500

April 21 2012

2345 3169
2333 39fc 500
2328 0f35 500
Reposted byhoseannanacia

April 20 2012

6144 bd75 500
Reposted by456kindacatchyfotofob
6115 a013 500
6031 69c3 500
9535 7b5e 500
Reposted byumbrelles umbrelles
9491 d4e9 500
Reposted by456kindacatchyfotofobcolorful931chrzanictowujcioBat
9472 9c9a 500

November 12 2011

Play fullscreen
Reposted byklaceharani
Play fullscreen
Reposted byklaceharani

October 30 2011

Nie wiem, czemu mnie tak suszy, przecież wczoraj tyle wypiłem...
— John McPherson (spadkobiercy)
Reposted fromdessy dessy

September 25 2011

Dorin: Każda kobieta zdradzona przez mężczyznę zdejmuje buty.
Warren: Wiem, to się czuje.
(Kołaczkowska&Tremiszewski)
Reposted byfotofobestrachangazowanydeszczszaaatangrawklasygazowanydeszczumbrellesDorin11

September 24 2011

Bo szczęście nie polega na tym, żeby mieć króliczka, tylko żeby gonić goo!
— Ken Heighly (Wojtek Kamiński), Spadkobiercy
Reposted byszaaatangazowanydeszcz

September 23 2011

George: „Drobnymi krokami nie pokona się przepaści, musimy zrobić wielki skok.”
John: Oglądałeś „Władcę Pierścieni”.
George: To Napoleon powiedział, nie wiem, czy on tam grał.
(Górski&Bałtroczyk)
Reposted byestrachangazowanydeszczPorcelanowaejzek-achnaszarlottaszaaatanpapajasarkastycznaTeereahuggybearpiraniastragglerszczypcikpannangabrysiowaantonimjeanneskatastrofokatankalunaniekoniecznieomnieszaaatandupabladareloveutionfinnydevisusmiechproszeCamillaakisameczerwcowalatusekperfidiainterpretujmniejakchceszletsgodrinktogethermajzikariaaagazowanydeszcz456kindacatchyciasteczko7happykokeshicolorful931chrzanictoTycja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl