Tumblelog by Soup.io
 • estrachan
 • dessy
 • paproshek
 • Imponderablehippie
 • mishasta
 • ganzrockbar
 • klaceha
 • marvellous
 • bedazzlement
 • slepa
 • astrid-anne
 • graveyard-girl
 • blue-velvet
 • Dorin11
 • fotofob
 • vixen17
 • aleks17
 • gazowanydeszcz
 • szlugtime
 • ejze
 • szaaatan
 • ledzakov
 • papaja
 • inspirations
 • guyver
 • jealousguy
 • grotesque
 • mockingcat
 • pijana-poetka
 • 99thingstodobeforeidie
 • marcuu
 • colorful931
 • inspiration-emotions
 • bialasmierc
 • borsuczysko
 • umbrelles
 • Tycja
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

4257 8efd
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabercik bercik
Reposted fromkrzysk krzysk
9245 5ead 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialexxie lexxie
6093 4e68 500
dziś mam ochotę otworzyć butelkę, do świata jest we mnie pretensja, sam już nie wiem gdzie jest moje miejsce

August 18 2017

Reposted fromiLOL iLOL viagaf gaf
8467 1fa1
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki viatvaseyes tvaseyes
NOOOOOOT!
Reposted fromgruetze gruetze viaczinok czinok
8173 9b56
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabanshe banshe
4115 4f73
Reposted fromsassenach sassenach viaRozaa Rozaa
3119 22a3 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viaRozaa Rozaa
3566 0ab1
Reposted fromTAL TAL vialaparisienne laparisienne
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 vialaparisienne laparisienne
Perfumy to najbardziej żywa część wspomnień.
— Jean Paul Guarlain
Reposted fromslodkokwasne slodkokwasne viamodalna modalna
0865 ae26
Reposted fromscorpix scorpix viaRozaa Rozaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl