Tumblelog by Soup.io
 • buum
 • estrachan
 • dessy
 • paproshek
 • Imponderablehippie
 • mishasta
 • ganzrockbar
 • klaceha
 • marvellous
 • bedazzlement
 • slepa
 • astrid-anne
 • graveyard-girl
 • blue-velvet
 • Dorin11
 • fotofob
 • vixen17
 • aleks17
 • gazowanydeszcz
 • szlugtime
 • ejze
 • szaaatan
 • ledzakov
 • papaja
 • inspirations
 • guyver
 • jealousguy
 • grotesque
 • mockingcat
 • pijana-poetka
 • 99thingstodobeforeidie
 • marcuu
 • colorful931
 • inspiration-emotions
 • bialasmierc
 • borsuczysko
 • umbrelles
 • Tycja
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

4398 0b6c 500
fb.com
Reposted frompierdolony pierdolony viacudoku cudoku
8096 5697 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacudoku cudoku
8215 9ec6
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaMezame Mezame
5524 bfbd 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaMezame Mezame
4487 4223 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaMezame Mezame
8658 62e7 500

egyptiantomb: Uyuni Salt Flats, Bolivia

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaMezame Mezame
5577 8db0
Reposted fromIriss Iriss viazapachsiana zapachsiana
Była dziwna, szalona i wybuchowa jak nadepnięta mina. 
Reposted fromSzymonBaszak SzymonBaszak viawaniliowaa waniliowaa
6634 2750 500
Reposted frompiehus piehus viawaniliowaa waniliowaa
Postanowiłam nie zadręczać się drobiazgami: dzielić rzeczy na bardzo ważne, dość ważne i gówno ważne.
— Magdalena Czmochowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawaniliowaa waniliowaa
Niezwykle ważne jest, by mieć przy swoim boku kogoś kto jest w stu procentach pewny, że to właśnie na Tobie zależy mu najbardziej. Kogoś kto będzie dla Ciebie prawdziwym wsparciem i codzienną obecnością zapali w Tobie chęć by kochać, śmiać się i żyć.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawaniliowaa waniliowaa
Wybacz, ale dzisiaj jestem nie do wyjścia. Dziś nie wyglądam, nieczynna jestem, chyba też trochę nie żyje. Może jutro. 
Reposted fromspokodama spokodama viawaniliowaa waniliowaa
0370 89b1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawaniliowaa waniliowaa
9879 72e7 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaovtza ovtza
6823 10ce 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaFallout Fallout
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl